در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه فلزی دست دوم

قفسه فلزی دست دوم

قفسه فلزی دست دوم

قفسه فلزی دست دوم یکی از گزینه هایی است که افراد هنگام خرید قفسه فلزی در اختیار دارند. در واقع قفسه فلزی دست دوم قفسه فلزی است که کارایی نسبتا مشابه ای با قفسه فلزی نو داشته با این تفاوت که قیمت آن از مدل استفاده نشده بهتر بوده و یک گزینه اقتصادی در قضیه قفسه فلزی دست دوم به شمار می رود. از انواع پر فروش آنها قفسه فروشگاهی، قفسه انباری، قفسه دیواری هستند.