در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه راک صنعتی

قفسه راک صنعتی

قفسه راک صنعتی

قفسه راک صنعتی نوعی روش قفسه بندی انبار است که جابجایی بار در آن اعم از گذاشت و برداشت بار توسط نیروی انسانی انجام شده و اغلب برای نگهداری بارها و وسایل حجیم در وزن های سبک و نیمه سنگین استفاده می شود.
قفسه راک صنعتی ابعاد متنوعی را شامل می شود. در یک حالت کلی می توان گفت قفسه راک صنعتی زیرمجموعه قفسه راک به شمار می رود که کارخانجات می توانند از آن به عنوان گزینه ای مطمئن بهره بگیرند.