در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
نصب و گارانتی

نصب و گارانتی

نصب و گارانتی

برخی از تجهیزات فروشگاهی پیچیدگی های خاص خود را دارند و نصب و راه اندازی آن ها باید توسط افراد حرفه ای انجام شود. در صورتی که محصولی از شیک شلف خریداری کنید، کارشناسان فنی شیک شلف وظیفه نصب و راه اندازی محصولات را بر عهده خواهند گرفت. پس از پایان فرایند نصب، می توانید برگه نامه گارانتی محصول را از کارشناسان شیک شلف دریافت نمایید.