در جشنواره زمستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
تجهیزات فروشگاهی

تجهیزات فروشگاهی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده فروشگاه ها هستند که به سبب فراهم آوردن آسایش و راحتی، می توانند تجربه مشتری از خرید در یک فروشگاه ها را به میزان زیادی مورد تاثیر قرار دهند.

از انواع تجهیزات فروشگاهی می توان به سبد خرید فروشگاهی، چرخ خرید فروشگاهی، قفسه فروشگاهی و ... اشاره کرد.

تجهیزات فروشگاهی

میز چک اوت متحرک موتوردار آلمینیومی 230cm

قیمت (تومان) : 29365202
تجهیزات فروشگاهی

انبر برداشت کالا سوپرمارکتی

قیمت (تومان) : 180835
تجهیزات فروشگاهی

میز چک اوت متحرک موتوردار آهنی120*200

قیمت (تومان) : 30608347
تجهیزات فروشگاهی

میز چک اوت متحرک موتوردار آلمینیومی 230cm

قیمت (تومان) : 29365202
تجهیزات فروشگاهی

میز چک اوت ثابت آلمینیومی 230cm

قیمت (تومان) : 16350779
تجهیزات فروشگاهی

میز چک اوت ثابت آهنی 120*160cm

قیمت (تومان) : 14126846
تجهیزات فروشگاهی

گیت ورود و خروج پروانه ای

قیمت (تومان) : 5682067
تجهیزات فروشگاهی

گیت ورود و خروج مترویی

قیمت (تومان) : 5461336
تجهیزات فروشگاهی

باربر فروشگاهی دوچرخ

قیمت (تومان) : 1445621
تجهیزات فروشگاهی

باربر فروشگاهی پله رو سه چرخ

قیمت (تومان) : 2305178
تجهیزات فروشگاهی

برچسب قفسه 90سانتی

قیمت (تومان) : 27821
تجهیزات فروشگاهی

برچسب قفسه 70 سانتیمتری

قیمت (تومان) : 20866
تجهیزات فروشگاهی

شاخک فلزی تک پانچ

قیمت (تومان) : 5912
تجهیزات فروشگاهی

شاخک سه شاخ

قیمت (تومان) : 7477
تجهیزات فروشگاهی

سبد خرید پلاستیکی 24*28*45 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 137365
تجهیزات فروشگاهی

سبد خرید فلزی 20*30*40 سانتیمتری

قیمت (تومان) : 113022
تجهیزات فروشگاهی

سبد خرید پلاستیکی 42*29*22 سانتیمتری

قیمت (تومان) : 130410
تجهیزات فروشگاهی

سبد خرید فروشگاهی چرخ دار

قیمت (تومان) : 599886
تجهیزات فروشگاهی

راهبند فروشگاهی تسمه ای

قیمت (تومان) : 1461249
تجهیزات فروشگاهی

راهبند فروشگاهی بافت

قیمت (تومان) : 1332315
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سلنتیمتر

قیمت (تومان) : 925042
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای 3 طبقه طول 1/5 متری عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 1112832
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای 3 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 1330182
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 1130220
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای 4 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر و ارتفاع 95 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 1391040
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای 4 طبقه طول 2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 95 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 1686636
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع2 متر

قیمت (تومان) : 1630994
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول 1/5 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 متر

قیمت (تومان) : 1956150
تجهیزات فروشگاهی

ویترین لوله ای ایستاده 5 طبقه طول2 متر عمق 35 سانتیمتر ارتفاع 2 متر

قیمت (تومان) : 2286522
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت برچسبی سایز بزرگ

قیمت (تومان) : 6458
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت گیره ثابت

قیمت (تومان) : 43923
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت گیره چرخشی مدل لودری

قیمت (تومان) : 52164
تجهیزات فروشگاهی

جا اتیکتی پایه دار

قیمت (تومان) : 6664
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری فلزی

قیمت (تومان) : 1251765
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری فلزی

قیمت (تومان) : 1503415
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری فلزی

قیمت (تومان) : 1628571
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید پلاستیکی 90 لیتری

قیمت (تومان) : 2503872
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید پلاستیکی 70 لیتری

قیمت (تومان) : 608580
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید فروشگاهی پلاستیکی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

راهبند تسمه ای

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

راهبند ابری و ابریشمی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

راهبند کمربندی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

راهبند پروانه ای

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

لیبل قفسه

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

راهبند بادبزنی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید پلاستیکی دسته کشویی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت لودری

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت کریستالی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت پشت چسبی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

اتیکت قیمت پایه دار

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید خانگی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

میز چک اوت ساده

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

انبر برداشت کالا

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

ویترین پیشخوان

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

چرخ حمل بار ساده

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

راهبند

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

چرخ حمل بار پله رو

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

سبد دستی فلزی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

سبد دستی پلاستیکی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

گیت ورودی مترویی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

چرخ خرید فروشگاهی فلزی

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

شلف لیبل

قیمت (تومان) : 0
تجهیزات فروشگاهی

میز چک اوت نوار نقاله دار

قیمت (تومان) : 0