کارشناسی در محل

کارشناسی در محل

گروه شیک شلف در جهت ارائه بهترین خدمات، خدماتی مانند کارشناسی در محل ارائه می دهد. پس از مشاوره و سفارش اولیه، کارشناسان شیک شلف در صورت خواسته مشتری به صورت حضوری مکان قرارگیری قفسه ها را بررسی کرده و در صورتی که مشکل یا پیشنهادی وجود داشته باشد، آن ها را به مشتریان ارائه خواهند داد.