در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
کارشناسی در محل

کارشناسی در محل

کارشناسی در محل

گروه شیک شلف در جهت ارائه بهترین خدمات، خدماتی مانند کارشناسی در محل ارائه می دهد. پس از مشاوره و سفارش اولیه، کارشناسان شیک شلف در صورت خواسته مشتری به صورت حضوری مکان قرارگیری قفسه ها را بررسی کرده و در صورتی که مشکل یا پیشنهادی وجود داشته باشد، آن ها را به مشتریان ارائه خواهند داد.