در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
آموزش

آموزش

آموزش

در شیک شلف، خرید پایان معامله نیست و پس از عقد قرارداد خرید، مشتریان می توانند از خدمات شیک شلف نیز بهره مند شوند. یکی از این خدمات، آموزش است که مشتریان در صورت تمایل می توانند از انواع آموزش ها درباره تجهیزات خریداری شده خود استفاده کنند.