در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای از انواع قفسه انباری است که برای نظم بخشیدن به فضای انباری و مدیریت آسان تر وسایل استفاده می شود. قفسه پیچ و مهره ای مدت زیادی است که در کارگاه های کوچک و متوسط مورد استفاده قرار می گیرد.