در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه فلزی مشبک

قفسه فلزی مشبک

قفسه فلزی مشبک

با استفاده از قفسه فلزی مشبک می توان انباری ها یا هر محیط دیگری که وسایل بدون نظم و ترتیب پراکنده اند را نظم بخشید و وسایل را در کنار یکدیگر چید. روش نصب قفسه فلزی مشبک آسان بوده و تنها کافیست پانل ها و طبقات را روی یکدیگر قرار داده و با استفاده از منبع اتصال مخصوص قفسه مشبک آن ها را به یکدیگر متصل نمود.