در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه صنعتی

قفسه صنعتی

قفسه صنعتی

کارخانجات صنعتی و در یک مبنای کلی تولیدی های که چرخ صنعت را به گردش در می آورند از ابزار و وسایلی استفاده می کنند که وزن آن ها بالا بوده و در مواردی حجیم نیز هستند. این دست مشاغل می توانند با استفاده از قفسه صنعتی و قفسه بندی انبار خود، نه تنها انباری مرتب تر و تمیزتری داشته باشند بلکه کار و وظیفه انبارداران را نیز سبک تر کنند. قفسه صنعتی در انواع مختلفی تولید می شود.