در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه انبار

قفسه انبار

قفسه انبار

قفسه انبار که در انواع مختلفی تولید می شود، به انبارداران کمک می کند تا از فضای در دسترس به بهترین نحو ممکن استفاده کرد و با قراردادن اقلام مشابه در کنار یا نزدیکی یکدیگر، کار انبارداری و انبارگردانی را تسهیل کرد.  قفسه انبار در انواع مختلفی مانند قفسه انبار مشبک و قفسه انبار راک تولید می شود.