در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه آهنی

قفسه آهنی

قفسه آهنی

قفسه آهنی یکی از انواع قفسه است که از آن می توان برای قفسه بندی انبار و مکان های دیگر استفاده کرد. با استفاده از قفسه آهنی می توان مکان هایی مانند قفسه انباری در انباری ها و  قفسه های فروشگاهی در فروشگاه ها را با نظم و ترتیب بیشتری همراه کرد و از فضای در دسترس به طور بهینه استفاده کرد.