در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه میوه فروشی

قفسه میوه فروشی

قفسه میوه فروشی

قفسه میوه فروشی از انواع قفسه است که مخصوصا برای چیدمان انواع میوه طراحی شده است. قفسه میوه فروشی را می توان در انواع میوه فروشی های شهر مشاهده کرد؛ جایی که قفسه میوه فروشی در رنگ ها و طرح های مختلف دیده می شود. برای ذخیره و نگهداری میوه ها در انبار می توان از قفسه انباری استفاده کرد.