قفسه هایپری

هایپرمارکت ها به عنوان فروشگاه هایی که محصولات مختلفی را به فروش می رسانند، لازم است تا از قفسه بندی های مرتب برخوردار باشند تا مشتریان به راحتی بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را پیدا کنند. قفسه هایپری نوعی قفسه است که تحمل وزن بالایی داشته و به راحتی قابل نصب است.

قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر

قیمت (تومان) : 1242821
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر

قیمت (تومان) : 861810
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر

قیمت (تومان) : 798309
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر

قیمت (تومان) : 1424254
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر

قیمت (تومان) : 1705479
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 1/45 متر

قیمت (تومان) : 2231635
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 1/75 متری

قیمت (تومان) : 2403997
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 2/10 متری

قیمت (تومان) : 3039015
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 2/40 متری

قیمت (تومان) : 3519814
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 4719111
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 5635444
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 6540323
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 و طول 70 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 9494708
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 210 سانتیمتر و طول 70 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 9783269
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 سانتیمتر و طول 90 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 10109068
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 210 سانتیمتر و طول90 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 10518648
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 و طول 70 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 9494708
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست گرد (طرح کیکی )

قیمت (تومان) : 4980066
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه کیکی

قیمت (تومان) : 0
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه هایپری وسط فروشگاهی

قیمت (تومان) : 0
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه هایپری خودایستا

قیمت (تومان) : 0
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه هایپری دیواری

قیمت (تومان) : 0