در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
قفسه هایپری

قفسه هایپری

هایپرمارکت ها به عنوان فروشگاه هایی که محصولات مختلفی را به فروش می رسانند، لازم است تا از قفسه بندی های مرتب برخوردار باشند تا مشتریان به راحتی بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را پیدا کنند. قفسه هایپری نوعی قفسه است که تحمل وزن بالایی داشته و به راحتی قابل نصب است.

قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست گرد (طرح کیکی )

قیمت (تومان) : 4593480
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 و طول 70 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 9055660
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 210 سانتیمتر و طول90 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 10031320
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 سانتیمتر و طول 90 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 9642470
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 210 سانتیمتر و طول 70 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 9332400
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید با قوس انتهایی به ارتفاع 175 و طول 70 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 9055660
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خود ایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 240 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 6117570
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 210 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 5300480
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست دوطرفه طرح جدید به ارتفاع 175 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 4467230
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 2/40 متری

قیمت (تومان) : 3564290
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 2/10 متری

قیمت (تومان) : 3109790
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خود ایست یکطرفه طرح جدید به ارتفاع 1/75 متری

قیمت (تومان) : 2740130
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه خودایست یکطرفه به ارتفاع 1/45 متر

قیمت (تومان) : 2173520
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 3 متر

قیمت (تومان) : 1595800
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2/50 متر

قیمت (تومان) : 1323100
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/20 متر

قیمت (تومان) : 747400
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 1/50 متر

قیمت (تومان) : 789820
قفسه هایپری
logo shikshelf

ست قفسه دیواری فروشگاهی طرح جدید (هایپری) به ارتفاع 2 متر

قیمت (تومان) : 1053430
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه کیکی

قیمت (تومان) : 0
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه هایپری وسط فروشگاهی

قیمت (تومان) : 0
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه هایپری خودایستا

قیمت (تومان) : 0
قفسه هایپری
logo shikshelf

قفسه هایپری دیواری

قیمت (تومان) : 0

قفسه هایپری

هایپرمارکت ها به عنوان فروشگاه هایی که محصولات مختلفی را به فروش می رسانند، لازم است تا از قفسه بندی های مرتب برخوردار باشند تا مشتریان به راحتی بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را پیدا کنند. قفسه هایپری نوعی قفسه است که تحمل وزن بالایی داشته و به راحتی قابل نصب است.