در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی وسیله ای است که از آن برای انبار کردن مواد غذایی و صنعتی استفاده می شود. استفاده از پالت پلاستیکی فرایند جابجایی و حمل و نقل کالاها را به وسیله لیفتراک و جرثقیل های چنگال دار آسان می  کند.

پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی172*290*357 سانتیمتری

قیمت (تومان) : 2400000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*220*330 میلیمتری

قیمت (تومان) : 2130000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری

قیمت (تومان) : 2560000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 340*430*780 میلیمتری

قیمت (تومان) : 3750000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 200*300*400 میلیمتری

قیمت (تومان) : 2560000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 160*310*190 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1920000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 120*240*160 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1575000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 90*190*130 میلیمتری

قیمت (تومان) : 846000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 220*300*450 میلیمتری

قیمت (تومان) : 2925000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 150*210*370 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1920000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 140*190*300 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1799000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 100*140*220 میلیمتر

قیمت (تومان) : 1520000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*270*430 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1990000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 145*210*350 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1975000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 135*170*270 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1220000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 115*150*225 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1235000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 90*125*175 میلیمتری

قیمت (تومان) : 595000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 160*200*320 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1850000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 128*207*272 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1365000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 110*135*205 میلیمتری

قیمت (تومان) : 785000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 80*135*150 میلیمتری

قیمت (تومان) : 672000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 135*160*250 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1210000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 205*340*415 سانتیمتری

قیمت (تومان) : 112277
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت 70*100*160 میلیمتر

قیمت (تومان) : 12089
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 15*80*100 سانتیمتر

قیمت (تومان) : 1175545
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی15*100*120 میلیمتری

قیمت (تومان) : 1408232
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت 170*100*70 میلیمتری

قیمت (تومان) : 9936
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی شفاف 90*190*130 میلیمتری

قیمت (تومان) : 21065
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی شفاف 120*240*160 میلیمتری

قیمت (تومان) : 40738
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی شفاف 160*310*190 میلیمتری

قیمت (تومان) : 65777
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 150*240*210 میلیمتری

قیمت (تومان) : 35969
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*300*250 میلیمتری

قیمت (تومان) : 57032
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی 180*350*280 میلیمتری

قیمت (تومان) : 62000
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

فایل کشویی کریستالی

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی زیربار

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی آذران

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی کشویی

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی پایه دار

قیمت (تومان) : 0
پالت پلاستیکی
logo shikshelf

پالت پلاستیکی جامبو

قیمت (تومان) : 0

پالت پلاستیکی

پالت پلاستیکی وسیله ای است که از آن برای انبار کردن مواد غذایی و صنعتی استفاده می شود. استفاده از پالت پلاستیکی فرایند جابجایی و حمل و نقل کالاها را به وسیله لیفتراک و جرثقیل های چنگال دار آسان می  کند.