در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده
نردبان خانگی

نردبان خانگی

نردبان خانگی به شما امکان دستیابی به نقاط غیرقابل دسترس را می دهد. در خانه ها از نردبان برای تمیز کردن سقف و دیوارها، نصب پرده و قاب های تزئینی و ... استفاده می شود. نردبان خانگی ها امروزه در ابعاد کوچک نیز ساخته می شوند تا جابجایی و حمل و نقل آن ها آسان تر شود.

نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 14 پله

قیمت (تومان) : 2959000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 12 پله

قیمت (تومان) : 2555000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 10 پله

قیمت (تومان) : 2151000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 8 پله

قیمت (تومان) : 1752000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 6 پله

قیمت (تومان) : 1368000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 7 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 3292000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 6 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 2939000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 5 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 2551000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 4 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 2138000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 3 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 1626000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 6 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 1333000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 5 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 1111000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 4 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 888000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 3 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 666000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 2 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 427248
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان خانگی آلومینیومی

قیمت (تومان) : 0
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان خانگی فلزی

قیمت (تومان) : 0

نردبان خانگی

نردبان خانگی به شما امکان دستیابی به نقاط غیرقابل دسترس را می دهد. در خانه ها از نردبان برای تمیز کردن سقف و دیوارها، نصب پرده و قاب های تزئینی و ... استفاده می شود. نردبان خانگی ها امروزه در ابعاد کوچک نیز ساخته می شوند تا جابجایی و حمل و نقل آن ها آسان تر شود.