نردبان خانگی

نردبان خانگی به شما امکان دستیابی به نقاط غیرقابل دسترس را می دهد. در خانه ها از نردبان برای تمیز کردن سقف و دیوارها، نصب پرده و قاب های تزئینی و ... استفاده می شود. نردبان خانگی ها امروزه در ابعاد کوچک نیز ساخته می شوند تا جابجایی و حمل و نقل آن ها آسان تر شود.

نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 3 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 521640
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 4 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 695520
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 5 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 869400
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 6 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 1043280
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 3 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 1242000
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 4 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 1631160
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 5 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 1954080
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 6 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 2252160
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 7 پله آلومینیومی کاسپین

قیمت (تومان) : 2517120
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان 2 پله ایران پایه

قیمت (تومان) : 356040
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 6 پله

قیمت (تومان) : 1126080
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 8 پله

قیمت (تومان) : 1404288
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 10 پله

قیمت (تومان) : 1689120
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 12 پله

قیمت (تومان) : 1954080
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان مدرن 14 پله

قیمت (تومان) : 2268720
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان خانگی آلومینیومی

قیمت (تومان) : 0
نردبان خانگی
logo shikshelf

نردبان خانگی فلزی

قیمت (تومان) : 0