در جشنواره تابستانه شیک شلف , با قیمت های فوق العاده